Søk om skoleplass

Gjør deg kjent med skolens inntaksreglement før du søker.
INNTAKSREGLEMENT

Søknadsfrist til inntak i januar er 1. november.

Søknadsfrist til inntak i august er 1. april.