Søk om skoleplass

Viktig informasjon

Følgende klasser er stengt for inntak ut skoleåret 2019/2020: 3. kl., 4. kl. og 6. klasse. Nye søknader til disse klassene blir behandlet etter 1. april 2020.

Gjør deg kjent med skolens inntaksreglement før du søker.
INNTAKSREGLEMENT

Søknadsfrist til inntak i januar er 1. november.

Søknadsfrist til inntak i august er 1. april.