Søknad om skoleplass

Gjør deg kjent med skolens inntaksreglement før du søker.
INNTAKSREGLEMENT