Fredagslappen

Fredagslappen 15. februar 2019

Barnehagen og 1. klasse
Vi har i dag hatt en strålende feiring med Ball på slottet i Rosenhagen og Rosestuen.
Det var mange flotte gjester som kom til oss. Vi gikk i karnevalstog til skolen, hadde felles ring ute og koste oss med masse god mat.
Neste fredag, 22. februar feirer vi fastelavn med boller og sang.

Vinterferie fra mandag 25.2- fredag 1.3.

Felles vintertur for hele skolen, inkludert vårt videregående trinn
Som en del av markeringen av vårt jubileumsår, har kollegiet besluttet at dette året skal hele skolen reise på en felles vintertur. Turen går i år til Mjølfjell. Vi skal leie hele Mjølfjell fjellstove, Katteli som ligger like ved, og Kårdal fjellstue som ligger et lite stykke unna. Vi har satt av uke 10, mandag 4. til torsdag 7. mars til turen – uken etter vinterferien.
Vinterturen nærmer seg med stormskritt. Her kommer litt praktisk info:
Togtider 
Avreise:  

 • 4.-7. klasse: Mandag 4. mars kl. 08.39
 • Ungdomstrinn+ 7a og 10a: Mandag 4.mars kl. 12.57
 • 2. og 3. klasse: Tirsdag 5. mars kl. 08.39

Oppmøtetidspunkt for de enkelte klassene avtales med klasselærer.
Ankomst: 

 • Hele skolen ankommer togstasjonen i Bergen torsdag 7. mars, kl. 13.56.

Hvem bor hvor?  

 • 2. og 3. klasse + Helsepedagogisk avdeling bor på Kårdal Fjellstove.
 • 4. t.o.m 7. klasse bor på Mjølfjell fjellstove.
 • Ungdomstrinnet bor på Katteli.
 • Videregående trinn bor på Vikinghytten, som ligger i nærheten av Kårdal.

Vinterferie og SFO
25.02 – 01.03 er det vinterferie. SFO er åpent 09 – 15. På grunn av bemanning må man melde seg på om man skal benytte tilbudet i vinterferien. Påmelding direkte til personalet på SFO eller til hilde.ente@steinerskolen.no innen førstkommende mandag 18. februar.

Informasjon om skoleskyss 2019/2020
Det er skolen som søker skyss for elever – både buss og drosjeskyss. Søknader om å få dekket utgifter til privatskyss av elever skal også søkes gjennom skolen. Man kan søke om å få dekket utgifter til privat skyss i de tilfellene eleven ikke kan bruke offentlig transport. Man må søke og få godkjent privat skyss før man kan søke om refusjon for utgifter.
Busskort
Elever som innværende år har hatt busskort, vil automatisk få det til neste skoleår, forutsatt at de oppfyller følgende kriterier (fra nettsidene til Bergen Kommune):
“Avstanden mellom skole og hjem må overstige

 • 2 km for grunnskolens 1. årstrinn
 • 4 km for grunnskolens 2. til 10. årstrinn
 • 6 km for videregående skole

Avstanden måles fra dør til dør og langs korteste farbare veg eller gang- og sykkelsti. Er du elev i grunnskolen og har en spesielt farlig eller vanskelig skolevei, har du rett til fri skoleskyss uavhengig av hvor stor avstanden er. Dette gjelder også hvis du er funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk.
Går du på privatskole, har du rett til skoleskyss bare innenfor grensene av den kommunen/fylkeskommunen der du bor.”

Drosjeskyss – medisinske årsaker og på grunn av særlig vanskelig og/eller farlig skolevei
Det søkes automatisk drosjeskyss for elever som inneværende år har fått det innvilget. Søker man på grunn av medisinske årsaker er det viktig at skolen får oppdaterte legeerklæringer så snart som mulig hvis man skal være garantert skyss til skolestart høsten 2019. Legeerklæringen må spesifisere at det er snakk om et transportbehov. Leveres klasselærer eller kontoret. Kan også sendes på e-post som vedlegg.

Meld fra til skolen så snart som mulig dersom transportbehovet har endret seg og man ikke lenger trenger drosjeskyss.
Send en e-post til orjan.risan@steinerskolen.no hvis dere trenger info om eller hjelp til noen av disse punktene:

 • Hvis hentetiden til eleven har endret seg i forhold til SFO-plass (f. eks at man ikke lenger skal ha SFO-plass).
 • Hvis dere er usikker på oppmåling fra hjem til skolen.
 • Hvis det skal søkes skyss for elever som tidligere ikke har hatt busskort eller drosje. Særlig viktig for 1. og 2. klasse.
 • Hvis elevens adresse har forandret seg i forhold til adresselisten fra inneværende skoleår.
 • Evt. spørsmål om drosje på grunn av medisinske årsaker eller på grunn av særlig vanskelig og/eller farlig skolevei.

Se Hordaland Fylkeskommunes side for mer informasjon.

Se også «Handbok for grunnskoleskyss».

Alle ordinære søknader om buss- og drosjetransport behandles og avgjøres av samferdselskontoret ved Hordaland Fylkeskommune eller av Bergen Kommune. Søknader om tidsbegrenset skyss på grunn av midlertidig skade/sykdom behandles av skolen.

Tilrettelagte sommerleirer 2019, for elever på 2. – 10. klassetrinn med funksjonshemming, utviklingshemming eller lære- og lesevansker
Bergen kommune arrangerer i 2019 tilrettelagte sommerleirer for elever med funksjonshemming, utviklingshemming eller lære- og lesevansker. Tilbudet gis til elever på 2. – 10. klassetrinn som har bostedsadresse i Bergen kommune. Sommerleirene er gratis.
Elever i den aktuelle målgruppen får med seg informasjon og søknadskjema i dag. Hvis dere ikke mottar info og skjema, men ønsker dette, ta kontakt med kontoret.

Informasjon fra skolehelsetjenesten – «Jeg ønsker å forstå barnet mitt bedre»
Barne- og familiehjelpen Fana og Ytrebygda tilbyr ICDP – kurs for foreldre med barn mellom 0-16 år.
Et gruppetilbud for foreldre som ønsker å forstå barnet sitt bedre.
– Vi gjennomgår 8 tema for godt samspill over 8 møter à 2 timer.
– Mandager 09.00-11.00 Oppstart 18.03.19 (kan bli forskjøvet ved for få påmeldte)
– Kontakt på telefon 408 08 939 (hverdager kl. 11.30-12.30) eller epost: bfh4@bergen.kommune.no for – påmelding eller mer informasjon
Adresse: Wollert Konowsplass 2 (Kommunehuset på Nesttun)

Karneval på skolen
Fredag 22. februar feirer vi karneval på skolen. Temaet i år er eventyr, inkludert moderne eventyr som Fantasy eller Harry Potter. Vi har en karnevalsmånedsfest kl. 11 i salen. Barnetrinnet fortsetter festen oppe på skolen. Resten av skolen går til videregående og feirer resten av dagen med dem.

Foreldremøte i 6. klasse
Kjære foreldre i 6. klasse! Vi inviterer til foreldremøte onsdag 20. februar kl. 19.00. Hjertelig velkommen!
Mvh Erlend og Astrid Marte

Alice i eventyrland
Elevene i 9. klasse arbeider nå med å skrive og sette opp en egen forestilling inspirert av Alice i eventyrland. Den blir vist for elevene torsdag 21. februar i skoletiden, og for foreldre, slekt og venner kl. 18.00 samme dag. Forestillingen settes opp i skolens sal. Hjertelig velkommen!

Meny i kantinen i uke 8
Mandag: Rød currygryte
Tirsdag: Pai
Onsdag: Skrei
Torsdag: Pasta med svinekjøtt