Fredagslappen

Fredagslappen 23. august 2019

Barnehagen og 1. klasse
Oppstarten er godt i gang, og vi hjelper de nye barna med å finne seg godt til rette i barnehagen og 1. klasse.

Foreldremøte for 1.klasse blir tirsdag 3. september og for barnehagen torsdag 12. september.
Informasjon om klokkeslett og saksliste kommer etter hvert.

Vi har dette året åpnet opp for ferieåpen uke i Høst og vinterferien, og det vil komme skriv ut hvor de som trenger kan melde barnet på ferieåpen uke.

Dersom dere kjenner noen som trenger barnehageplass, så har småbarnsavdelingen ledige plasser.

Adresselister
I dag og i løpet av neste uke får elevene med seg klasselister med adresse- og kontaktinfo. Vi ber om alle sjekker opplysningene. Ved feil eller endringer, send en e-post til skjold@steinerskolen.no

Foreldremøter i ungdomsskolen
Lærerne i ungdomsskolen inviterer til foreldremøte torsdag 5. september kl. 19.15 i skolens sal. Presentasjon av ungdomsskolekollegiet, planlagte turer for klassene og klassevise møter. Klasselærerne sender ut egne saklister. Velkommen!

Informasjon fra helsesøster
«DU ER IKKE ALENE» – Et gruppetilbud til ungdom mellom 13 og 16 år, som har noen i familien med rusproblemer eller psykisk sykdom. 
Tilbudet går over 10 samlinger på Nesttun. Se mer informasjon om tilbudet her.

Fredagskafé
10. klasse er i gang med fredagskafé. Vi selger både søtt og salt i storefri. Vi tar bare imot kontanter.

Støtt avslutningsturen vår!

Hilsen 10. klasse

Meny i kantinen i uke 35
Mandag: Kremet soppsuppe
Tirsdag: Plukkfisk
Onsdag: Kyllingpai
Torsdag: Spagetti vegetar